Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020-2021 như sau:

– Biểu mẫu theo file đính kèm: Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020-2021 (16/12/2019) – Biểu mẫu

– Thời hạn nộp đề xuất: Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trước ngày 31/3/2020

– Địa chỉ Sở Khoa học và Công nghệ An Giang: 269A, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

– Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0296 385 4662 (gặp Trọng Nhân)

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 186

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172