Sở KH&CN Đăk Lăk: Thông báo số 06/TB-SKHCN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đăk Lăk về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2020 – thông báo số 06/TB-SKHCN, theo đó:

Tập trung vào 7 Chương trình KH&CN trọng điểm về phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, gồm:

  • Chương trình khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục và đào tạo.
  • Chương trình y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
  • Chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen.
  • Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Chương trình hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ.
  • Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất kế hoạch năm 2021 do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện (phụ lục 1 – như mẫu bên dưới)  hoặc do tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt hàng tỉnh nghiên cứu (phụ lục 2 – như mẫu bên dưới).

Căn cứ danh mục kết quả đề tài đã nghiệm thu từ 2011 – 2020, các đơn vị tham khảo các kết quả có khả năng ứng dụng đề xuất các dự án mở rộng hoặc có thể đề xuất ứng dụng các kết quả đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ triển khai trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (qua Phòng Quản lý Khoa học) – Điện thoại (0262) 395 2907.

Địa chỉ: Số 15A, đường Trường Chinh – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk (kèm 01 bản điện tử gửi đến email: qlkh@khcn.daklak.gov.vn)

Điện thoại Sở KH&CN: (0262) 395 2400 – Fax: (0262) 395 2900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn 

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Thời gian nhận phiếu đề xuất: chậm nhất đến hết ngày 20/05/2020 (Nội dung thông báo, các Phụ lục phiếu đề xuất và danh mục kết quả đề tài nghiệm thu 2011 – 2029, Mục tiêu, nội dung định hướng nghiên cứu chi tiết được đăng tải trên website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 166

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172