Bộ NN&PTNT: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia thực hiện năm 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc: “Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0” thực hiện năm 2021” – theo Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 đính kèm thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25.

Theo khung chương trình KC-4.0/19-25 này, Bộ NN&PTNT thông tin

Có 3 nhóm nội dung Đề tài/Dự án được đề xuất:

– Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence, Chuỗi khối – Blockchain, Phân tích dữ liệu lớn – Big data analytics, Internet kết nối vạn vật – Internet of Things, Mạng di động thế hệ 5G – 5th Generation Mobile Network, Rô – bốt – Robot, Điện toán đám mây – Cloud computing…) để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh.

– Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0

– Nhóm 3: Nghiêm cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc CMCN lần thứ 4.

Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN: www.most.gov.vn)

Thời gian nhận đề xuấttừ 8 giờ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ ngày 30/11/2019 (các nhiệm vụ triển khai từ năm 2021) 

Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuấtBộ Khoa học và Công nghệ – số 113 – Trần Duy Hưng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết, đề nghị xem tại trang web của chương trình theo địa chỉ:
http://www.vpct.gov.vn/Home.html 
hoặc liên hệ bà Võ Thị Lan Anh, Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN, 113 – Trần Duy Hưng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội – Điện thoại: (024) 3556 6099 – Email: vtlanh@most.gov.vn 

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phụ lục đính kèm

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0; Mã số: KC-4.0/19-25

 (Kèm theo Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)           

I. MỤC TIÊU

1. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

2. Hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số;

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh;

2. Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

3. Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

III. DỰ KIẾN SẢN PHẨM

1. Có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh…;

2. Có ít nhất 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

3. Hỗ trợ ưu đãi tín dụng được ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

IV. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

1. 10 giải pháp công nghệ được ứng dụng rộng rãi phục vụ kinh tế – xã hội; 16 giải pháp công nghệ hữu ích/sáng chế được đăng ký;

2. 08 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào ứng dụng thực tiễn;

3. 40 doanh nghiệp nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ chủ chốt tham gia chương trình ưu đãi tín dụng./.

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo

 Lượt xem: 193

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172