Sở KH&CN Đăk Lăk: Thông báo số 30/TB-SKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 2021


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Lăk về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021, như sau:

1. Trình tự đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nội dung và hồ sơ đề xuất đặt hàng theo mẫu, bao gồm:

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (Dùng cho đề tài hoặc đề án)  (Mẫu A1-ĐXNV)

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (Dùng cho dự án SXTN)  (Mẫu A2-ĐXNV)

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)  (Mẫu A3-ĐXNV)

– Nội dung đề xuất tham khảo các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia (tại Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo)

(Nội dung chi tiết được đăng tải trên Website: http://skhcn-daklak.gov.vn và trang Website: https://www.most.gov.vn)

3. Hồ sơ xin gửi về:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk:

Số 09, Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

                               Điện thoại: 0262 395 2907 hoặc 365 0650,

Gửi kèm 01 bản điện tử đến Email: hanhchinhcong@vpubnd.daklak.gov.vn và qlkh@khcn.daklak.gov.vn chậm nhất trước ngày 16/03/2020 để tổng hợp, xem xét tổ chức các Hội đồng tư vấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đúng thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ xin Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh biết nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình cấp Quốc gia năm 2021./.

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 168

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172