Sở KH&CN Đăk Lăk: Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi năm 2021 theo công văn Bộ KH&CN


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo Sở KH&CN tỉnh Đăk Lăk về việc đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi thực hiện từ năm 2021 theo Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ KH&CN, như sau:

Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố chỉ đạo cho các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị mình tham gia đề xuất dự án nông thôn miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong sản xuất hàng hóa tại địa phương. Các đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thực hiện từ năm 2021, với các nội dung như sau:

1. Hồ sơ thuyết minh dự án: (toàn bộ Biểu mẫu hồ sơ dưới đây dạng .docx tải theo file đính kèm – hoặc dạng .pdf như file này)

– Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

– Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

– Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

– Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4- HĐTCHTCN);

– Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Phiếu đề xuất đặt hàng Dự án theo quy định (Mẫu B1.5.ĐXĐHDA)

– Dự toán kinh phí xây dựng thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016

– Lưu ý các dự án ưu tiên đề xuất theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 3 của Công văn số 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019

(Chi tiết hướng dẫn xem tại Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ đính kèm)

2. Bộ hồ sơ gồm: 12 bản (01 bản gốc và 11 bản sao) và 01 đĩa CD ghi dữ liệu của hồ sơ.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ:     Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Số 15A Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 395 29207

4. Thời gian nhân hồ sơChậm nhất đến hết ngày 16 tháng 3 năm 2020 để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ và trình UBND tỉnh ký đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định

(Hồ sơ đề xuất đúng theo biểu mẫu được quy định tại:

– Phụ lục I ban hành theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

– Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính về quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình

– Thông báo, các mẫu hướng dẫn được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ: http://skhcn.daklak.gov.vn)

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.

 Lượt xem: 342

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172