Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo bổ sung hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN 2021 theo Quyết định Số 314/QĐ-TTG


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa bổ sung hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021 theo Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2093/UBND-KGVX ngày 10/3/2020 về việc triển khai Quyết định số 314/QĐ-TTgngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030”(Quyết định số 314/QĐ-TTg).

– Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) bổ sung hướng dẫn kế hoạch KH&CN năm 2021, đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN về dân số và phát triển.

– Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các viện, trường, cơ quan, đơn vị trung ương, các tổ chức KH&CN và các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) căn cứ Nội dung 3, phần II. Nhiệm vụ và giải pháp của Quyết định số 314/QĐ-TTg để xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có liên quan về dân số và phát triển.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN được gửi về Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa hạn chót ngày 26/4/2020.

Địa chỉ: 1 Trần Phú, Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học: ĐT: 058.3821254; Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn;

Phòng Kế hoạch Tài chính: ĐT: 058.3822556,  Email: thue@khanhhoa.gov.vn

 * Quyết định số 314/QĐ-TTg (xem tại đây)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 171

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172