Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Đợt 1) theo Quyết định số 813/QĐ-UBND


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1 – 8 Đề tài) theo quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
– Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND;
– Căn cứ
Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (đợt 1).
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 08 đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2020 (Đợt 1) như sau:

Đề tài 1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để xây dựng mô hình bảo quản trái thanh long ở nhiệt độ thường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho thị trường gần;
Đề tài 2. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tái sử dụng tro, xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân sản xuất các sản phẩm phục vụ công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Đề tài 3. Đánh giá thực trạng, nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu lao động phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Đề tài 4. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ mủ trôm theo hướng bền vững;
Đề tài 5. Xây dựng mô hình lai tạo giống bò thịt cao sản từ tinh bò đực thuần BBB (Blanc Blue Belge) và Wagyu với bò cái lai sind tại địa phương tỉnh Bình Thuận;
Đề tài 6. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu phộng lệch vụ tại vùng đất cát ven sông La Ngà, tỉnh Bình Thuận;
Đề tài 7. Xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né – thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Đề tài 8. Nghiên cứu phân vùng khô hạn và quản lý giám sát hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
1. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài (Biểu B1-1-ĐON).
3. Thuyết minh đề tài (Đối với đề tài số 1, 2, 4, 5, 6, 8 sử dụng biểu B1-2a-TMĐTCN; Đối với đề tài số 3, 7 sử dụng biểu B1-2b-TMĐTXH).
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Biểu B1-3-LLTC);
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện đề tài có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
6. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (Biểu B1-5-PHNC).
7. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện đề tài (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).
8. Phương án huy động vốn đối ứng đối với đề tài phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:
a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện đề tài.
b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện đề tài.
c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện đề tài hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho đề tài với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện đề tài.

Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn  thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định đề tài.
Các biểu mẫu có thể tải từ website http://skhcn.binhthuan.gov.vn → tại mục Thông báo.

Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 14 bản: 01 bản gốc và 13 bản sao)về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận(qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp).

Thùng đựng Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên đề tài;
b) Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính;
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhấtđến 17 giờ ngày 05/6/2020. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp).
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.

Địa chỉ:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận.
Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: (0252) 382 3393
Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn

Đính kèm các biểu mẫu Dinhkem_BieumauHS_Thongbaotuyenchon_2020_Dot01.rar

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 144

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172