Sở KH&CN Đắk Nông: Thông báo số 306/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021


Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 – trong thông báo số 306/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 – với những nội dung sau:

I. Yêu cầu đối với đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN:
Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CNphải căn cứ vào nhu cầu cấp thiết của địa phương, theo tinh thần Nghị Quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển KH&CN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo giá trị KH&CN, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến, thực tiễn và có tính khả thi cao nhằm giải quyết được những vấn đề KH&CN trọng điểm, có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và sản xuất, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021
– Tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các chính sách và đề xuất giải pháp phục vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp định hướng của tỉnh giai đoạn hiện nay;
– Ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; khuyến khích sử dụng vật liệu mới trong công tác xây dựng cơ bản, giao thông và bảo vệ môi trường.
– Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tập trung vào các giống cây trồng, vật nuôi sạch bệnh, có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái và yêu cầu sản xuất tại địa phương,các quy trình canh tác, tưới, bón phân, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản;
– Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong công nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến đối với một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, cao su, sắn, ngô, hoa quả, thức ăn gia súc, gỗ.
– Nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp.
– Bảo tồn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn dược liệu của địa phương; nghiên cứu các giải pháp kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh tật, cải thiện tình trạng dinh dưỡng; nghiên cứu dịch tễ, mô hình, cơ cấu bệnh tật ở địa phương.
– Ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển du lịch, thông tin xúc tiến du lịch, quy trình phục vụ khách du lịch phù hợp với địa phương.
– Nghiên cứu và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.
– Nghiên cứu gắn phát triển kinh tế – xã hội địa phương vớiquản lý điều hành công tác dân số;hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và phát triển kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
– Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của công nghiệp 4.0 mà địa phương có lợi thế để tạo ra các sản phẩm  trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, tài nguyên – môi trường,…

Lưu ý: Ngoài các vấn đề được nêu trên, các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có thể đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khác mà tổ chức, cá nhân nhận thấy cần thiết và cấp bách cho tỉnh.

III. Hướng dẫn xây dựng và thời gian nhận phiếu đề xuất, đặt hàng (mẫu phiếu được đặt trong thông báo số 306/TB-SKHCN)
– Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện theo mẫu 01.
– Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các Sở, ngành, địa phương gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 02); Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, hoặc bản nhận xét của các chuyên gia về đề xuất đặt hàng.
– Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trước ngày 05/06/2020.

Địa chỉ nhận phiếu đề xuất, đặt hàng và thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Số 02 đường Phan Kế Bính, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: (0261) 360 0111
Fax: (0261) 354 4487
C/c Phòng Quản lý Khoa học HIU để theo dõi và báo cáo

Xem file đính kèm tại đây: ThongBaoSo306.docThongBaoSo306.pdf

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 77

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172