Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022


Cập nhật lần cuối vào 03/23/2021

Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng.

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN những nội dung sau:

1.   Nội dung đề xuất

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2022 sẽ ưu tiên tập trung vào các nội dung sau:

 • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, áp dụng những thành tựu mới về KH&CN, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Nghiên cứu các giống mới có chất lượng cao, sạch bệnh để đưa vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu. Ứng dụng tiến bộ KH&CN phù hợp vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực khác, từng bước ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương. Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.
 • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh của tỉnh.
 • Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế du lịch, khai thác, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử địa phương.
 • Các nhiệm vụ thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội;…).

2.   Yêu cầu

Các nhiệm vụ KH&CN phải cung cấp cơ sở nguồn lực, mô hình, giải pháp, sản phẩm cụ thể hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ chức hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả.

3.   Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất dưới dạng: Đề tài, dự án KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm theo cơ chế đặt hàng từ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc đề xuất của các chuyên gia, tổ chức KH&CN.

Theo quy định của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN sẽ được thực hiện dưới hình thức đặt hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Chỉ có các nhiệm vụ KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp:

 • Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Nhiệm vụ KH&CN đột xuất.
 • Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.

4.   Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu

Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2021.

Các đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện theo mẫu như sau:

 • Phiếu đề xuất đề tài theo biểu mẫu M01.
 • Phiếu đề xuất dự án KH&CN theo biểu mẫu M02.
 • Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu M03.

Phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khi gửi Phiếu đề xuất, các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ Email: dhnga@soctrang.gov.vn để phục vụ cho việc tổng hợp.

Trên cơ sở đề xuất  của  các  đơn  vị  và  cá  nhân,  Sở  KH&CN  tỉnh  Sóc Trăng sẽ tổng hợp; thông qua Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN – Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299. 3828097 – Fax: 0299. 3821448 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn

Đính kèm:

Thong_bao_xdnv_2022.pdf

– M01-QT18-ĐX ĐE TAI.doc

M02-QT18 ĐX DA KHCN.doc

– M03-QT18 ĐX DA SXTN.doc

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 120

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172