Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2022


Cập nhật lần cuối vào 23/03/2021

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao  tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025; Thông tư số 07/2016/TT- BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025; Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện từ năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành; trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm, các Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp căn cứ nhu cầu thực tiễn của công tác quản lý, ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội tham gia xây dựng và đề xuất các Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2022 (theo mục III. Nội dung Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025

Được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 23/3/2021 theo địa chỉ số số 385 Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tổng hợp và tổ chức lấy ý kiến tư vấn.

Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện từ năm 2022)./.

Chi tiết đính kèm: Quết định số 305/SKH&CN-QLKH

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 180

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172