Sở KH&CN TP.HCM: Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019”


Cập nhật lần cuối vào 18/06/2020

Thông báo của Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019”
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019”, nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
Hỗ trợ, phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN); Năm 2019 hỗ trợ hình thành 156 doanh nghiệp KH&CN, trong đó có 35 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
2. Đối tượng đăng ký
Tổ chức khoa học và công nghệ; Vườn ươm; Hội khoa học kỹ thuật; Hội doanh nghiệp; Các đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung hỗ trợ
– Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tối đa 30% kinh phí nhưng không quá 15 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
– Các nội dung Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, bao gồm:
+ Tư vấn xây dựng quy trình nghiên cứu, ươm tạo công nghệ hoặc làm chủ công nghệ.
+ Tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.
4. Điều kiện
Kinh phí hỗ trợ sẽ được cấp cho đơn vị sau khi doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
5. Hồ sơ đăng ký
a) Thành phần hồ sơ (biểu mẫu)
* Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu 1 đính kèm);
* Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu 2 đính kèm).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo (30/07/2019)
d) Hình thức tiếp nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
6. Hồ sơ nghiệm thu
– Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ);
– Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
– Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và Biên bản nghiệm thu thanh lý Hợp đồng.
7. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
– Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
– Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn
– Điện thoại: (028) 3932 6903 – 3932 0122

Phòng Quản lý Khoa học


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172