Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1


Để có thêm thời gian cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên của Nhà trường thực hiện nghiên cứu và chuẩn bị nội dung các báo cáo tham dự Hội nghị, Nhà trường thông báo đến toàn thể các đơn vị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”, cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/4/2024 (Thứ Bảy).
  2. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
  3. Báo cáo viên: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
  4. Nội dung/Chủ đề hội nghị: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
  1. Các mốc thời gian quan trọng:

+ Hạn chót nhận đăng ký tên bài, hình thức báo cáo theo Mẫu 01: ngày 15/9/2023

+ Hạn chót nhận báo cáo toàn văn theo Mẫu 02: ngày 04/01/2024

+ Rà soát bản thảo, phản biện: 05/01/2024 – 31/01/2024

+ Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài báo theo ý kiến của phản biện; thông báo chấp nhận đăng bài: 01/2/2024 -08/3/2024

Gửi danh sách đăng ký tên bài (Mẫu 01) và bài toàn văn (Mẫu 02) qua email Hội nghị: hnkhtt2023@hiu.vn

  1. Địa chỉ liên hệ
  • TS. Nguyễn Phương Dung – Viện trưởng Viện ĐT SĐH–ĐTLT (0988.202.625)
  • Đỗ Chiếm Tài – Trưởng phòng QLKH-TCKH (0909.723.376)
  • Email: hnkhtt2023@hiu.vn

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng Thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trẻ, học viên sau đại học và sinh viên Nhà trường.

File đính kèm: Thông báo số 175/TB-HIU, các biểu mẫu.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172