Hội nghị phát động “Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021”


Cập nhật lần cuối vào 16/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SKHCN ngày 31/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

Để triển khai Cuộc thi, đồng thời giới thiệu các vấn đề, thách thức và nhu cầu trong ngành Nghề cá hiện nay để hỗ trợ các giải pháp dự thi tập trung giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Phát động “Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021”, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 19/10/2021 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT.
Khối B3, Trung tâm HC-CT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nội dung
– Kết nối và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành Nghề cá.
– Thách thức và nhu cầu ứng dụng công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến đến thương mại hóa sản phẩm thủy sản.
– Giới thiệu, phát động Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

4. Đăng ký: Trước ngày 17/10/2021, tại địa chỉ: http://tiny.cc/sukienvpkn.

Thư mời tham gia cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh BR-VT

Liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT (Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Email: startup.brvt@gmail.com || ĐT: 0254.650.1999 / 0848.273.988 – Ô. Trịnh Thành Trung).

 


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172