Bộ TN&MT: Mời viết bài Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXII với chủ đề “Nước – Khí hậu – Biến đổi khí hậu”


Cập nhật lần cuối vào 15/07/2021

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề cho Ngày Nước thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu và nước” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước và hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hội thảo khoa học thường niên lần thứ XXII với chủ đề “Nước – Khí hậu – Biến đổi khí hậu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020.

Mục đích của Hội thảo nhằm tổng kết và giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học, các ứng dụng và triển khai công nghệ. Hội nghị là diễn đàn cho các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm, cung cấp các luận cứ khoa học với mục tiêu xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung và các lĩnh vực Khí tượng, Thuỷ văn, Hải văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu nói riêng ngày một vững mạnh, phát triển bền vững.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thảo bằng các báo cáo khoa học. Dự kiến có 04 tiểu ban:
– Tiểu ban Khí tượng – Khí hậu và Khí tượng nông nghiệp;
– Tiểu ban Môi trường;
– Tiểu ban Thủy văn và Hải văn; và
– Tiểu ban Biến đổi khí hậu.


Phiếu đăng ký báo cáo tại Hội thảoBáo cáo tóm tắt gửi đến Ban Tổ chức (BTC) trước ngày 30/6/2020; Báo cáo toàn văn gửi về BTC trước ngày 15/7/2020.

Thể lệ viết bài và mẫu trình bày được đăng tải trên website của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại địa chỉ: www.imh.ac.vn.

Các báo cáo gửi cho Ban Tổ chức trực tiếp hoặc qua email (bao gồm bản in và file số) theo địa chỉ:
Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Số 23, ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội;
Email: kyyeukhoahoc@gmail.comkhoahoc@imh.ac.vn;
Điện thoại: (024) 3773 2636.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý vị để Hội thảo thành công tốt đẹp.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172