Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020 của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VINGROUP (VINIF)


Cập nhật lần cuối vào 16/12/2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, và cán bộ nhân viên trong Nhà trường,
Phòng QLKH thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường Thông báo về chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
1. Mục tiêu và nội dung: Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc Học bổng hỗ trợ học tập và Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế.

2. Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sẽ và đang theo học chương trình sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ).

3. Tiêu chí xét chọn:
– Đối với học bổng hỗ trợ học tập: học viên cao học (nghiên cứu sinh) có thành tích tốt nghiệp đại học (thạc sĩ) loại khá trở lên và có thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02) năm trước khi nộp hồ sơ.
– Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành.

4. Yêu cầu về kết quả thực hiện:
– Tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ thông báo.
– Dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký.
– Thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn, nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.
– Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: “Học viên cao học/Nghiên cứu sinh nhận học bổng của Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)”.

5. Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ, biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc hoặc theo file đính kèm.
– Học bổng hỗ trợ học tập: hồ sơ gồm:
* Đơn đăng ký nhận học bổng (Mẫu 1);
* Lý lịch khoa học (Mẫu 2);
* Bản sao bằng, bảng điểm đại học;
* Thuyết minh mục tiêu, nội dung (Mẫu 3);
* 01 thư giới thiệu từ nhà khoa học uy tín đối với chương trình thạc sĩ hoặc 02 thư giới thiệu đối với chương trình tiến sĩ (Mẫu 4);
* Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước (nếu có).
– Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: hồ sơ bao gồm
* Đơn đăng ký nhận học bổng (Mẫu 5);
* Báo cáo khoa học (bản toàn văn) và slide sẽ trình bày; dự toán kinh phí (Mẫu 6).

6. Kế hoạch thực hiện:
– Thông báo chương trình: Tháng 3;
– Nhận hồ sơ: Từ 01/4 đến 15/7;
– Xét chọn: Từ 15/7 đến 15/9;
– Thông báo kết quả: Tháng 9;
– Cấp học bổng: Tháng 10.
– Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

7. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI)
Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@vinif.org
Website: www.vinif.org

Kính đề nghị các Khoa/Viện, Phòng/Ban phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617
Hotline: 0912 620 178
Email: rd@hiu.vn

Phòng Quản lý Khoa học HIU trân trọng thông báo.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172