Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý I và Quý II năm 2022


Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng

 

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học HIU trân trọng kính mời Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng tham gia viết và đóng góp bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thông tin xuất bản như sau:

Trong Quý I và Quý II/2022, Tạp chí Khoa học HIU dự kiến sẽ xuất bản 2 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh.

  1. Tạp chí Khoa học số tiếng Việt (lĩnh vực Khoa học sức khỏe) Thư ngỏ
  • Số xuất bản: Số 19 và 20
  • Hạn cuối nhận bài cho số 19: 31/12/2021
  • Hạn cuối nhận bài cho số 20: 03/03/2022
  1. Tạp chí Khoa học số Tiếng Anh Thông báo 238
  • Số xuất bản: Volume 3
  • Hạn cuối nhận bài: 24/02/2022

Thông tin liên hệ:

Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Email: journal@hiu.vntuyethtk@hiu.vn

Website: https://hiu.vn/tapchikhoahochongbang/


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172