Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý II năm 2022


Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học HIU trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết và đóng góp bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường. Thông tin xuất bản như sau:

Trong Quý II năm 2022, Tạp chí Khoa học HIU dự kiến sẽ xuất bản 2 số: 1 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh.

  1. Tạp chí Khoa học số tiếng Việt (lĩnh vực Khoa học sức khỏe)
  • Số xuất bản: 20
  • Hạn cuối nhận bài cho số 20: 24/04/2022
  1. Tạp chí Khoa học số Tiếng Anh
  • Số xuất bản: Volume 3
  • Hạn cuối nhận bài: 24/03/2022

Thể lệ bài viết được quy định và đăng tải trên Website: https://hiu.vn/tapchikhoahochongbang/

Thông tin liên hệ:

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Email: journal@hiu.vn

Website: https://hiu.vn/tapchikhoahochongbang/

Trân trọng./


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172