Vì cộng đồng

Khởi động dự án tình nguyện vì cộng đồng trong sinh viên HIU

Nhằm giúp đỡ, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn sống tại các mái ấm nhà mở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172