Phòng Quản lý Khoa học

Khoa RĂNG HÀM MẶT: Tổ chức hội thảo khoa học “NHA KHOA PHỤC HỒI KỸ THUẬT SỐ – DIGITAL RESTORATIVE DENTISTRY”

ĐHQT Hồng Bàng tổ chức Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) – lĩnh vực khoa học sức khỏe

Ngày 24/6/2022 vừa qua, tại Hội trường Beethoven cơ sở Điện Biên Phủ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức Seminar “Tập huấn về viết và công […]

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022

NAFOSTED: Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – FWO (Bỉ) 2022

NAFOSTED: Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG năm 2022

Sở KH&CN Hậu Giang: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Sở KH&CN Bến Tre: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Long An: tham gia đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo đề xuất đặt nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172