Phòng Quản lý Khoa học

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Bình Thuận: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024

Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo c tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

Sở KH&CN Khánh Hoà: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bổ sung thuộc kế hoạch KHCN năm 2023

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1114 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở KH&CN Lâm Đồng: Thông báo Tuyển chọn lần 2 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Bình Dương: Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm (Lần 2/2023)

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172