Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Bình Phước: Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Sở KH&CN Bình Dương: Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2021 (đợt 3 và đợt 4)

Sở KH&CN Đồng Nai: đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 – Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 93/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2022)

Sở KH&CN Đắk Lắk: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022

Sở KH&CN Bình Phước: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Sở KH&CN Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia – Lĩnh vực: Thủy lợi (theo Quyết định số 20/QĐ-BKHCN ngày 12/01/2022)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172