Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Bà Rịa-Vũng Tàu: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài NC KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022

Sở KH&CN Bình thuận: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN Hậu Giang: thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022

Sở KH&CN Cần Thơ: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 183/SKHCN-QLKH đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Sở KH&CN Bình Định: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN Nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo mộc và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172