Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Bình Phước: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022

Sở KH&CN Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia – Lĩnh vực: Thủy lợi (theo Quyết định số 20/QĐ-BKHCN ngày 12/01/2022)

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 – 2023

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 (lần 2)

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”

Sở KH&CN Đồng tháp: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172