Thông Báo NCKH

Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh: Thư mời viết bài Hội nghị Các nhà Khoa học Trẻ, HVCH và NCS lần 1 năm 2024

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 2271/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2254/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2247/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2024

Thông báo triệu tập học viên sau đại học tham dự “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2086/QĐ-BKHCN và 2088/QĐ-BKHCN)

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/07/2023 đến 30/06/2024

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 2061/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 2062/QĐ-BKHCN)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172