Recruitment & Contact


Cập nhật lần cuối vào 05/05/2021

HIU Food court – Ground Floor, Hong Bang International University 215 Dien Bien Phu Street, 15th ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (028) 7308 3456 – 3788

Hotline: 0913 979 452

Email: anhvt@hiu.vn


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172