Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) – theo quyết định số 1279/QĐ-UBND


Cập nhật lần cuối vào 03/06/2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
File Quyết định 1279 đính kèm: 1279_29.07.19_QLK069.signed.signed.pdf

Tên nhiệm vụ: “Nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, gồm 9 Dự án:
1. Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại
2. Dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Nai và đề xuất các giải pháp ứng phó
3. Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độ mặn và hệ thống cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. Dự án “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế trọng điểm của Đồng Nai
5. Dự án “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới sinh kế và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn sinh kế, tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH tại tỉnh Đồng Nai
6. Dự án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ngập cho Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7. Dự án “Nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải KCN theo hướng giảm phát thải khí nhà kính
8. Dự án “Nghiên cứu, đánh giá tác động của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. Dự án “Nghiên cứu các công nghệ xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính

 • Hồ sơ đề xuất: theo các mẫu:
 • Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án).
 • Mẫu A2- ĐXDASXTN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN).
 • Mẫu A3- ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ)
 • Nơi nhận hồ sơSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai – Số 1597 Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  Bản mềm: gửi về địa chỉ email: khcndn.qlk@gmail.com
  Điện thoại của Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai,
  Số: (0251) 382 2268 – Ext: 8688
 • Thời hạn nhận Hồ sơ:  từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/08/2019.

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172