Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 03/06/2020

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2020

Ngày 30/7/2019, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Thông báo số 380/TB-SKHCN gửi đến các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 25/7/2019.

* Thành phần hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 19 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ đóng thành quyển và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự gồm:

(i). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện.

(ii). Thuyết minh đề cương chi tiết.

(iii). Dự trù chi tiết kinh phí thực hiện.

(iv). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì.

(v). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

(vi). Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện.

(vii). Văn bản minh chứng khả năng huy động vốn đối ứng ngoài kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ.

(viii). Tài liệu liên quan khác nếu cần thiết bổ sung để làm rõ thêm thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Các quyết định, thông báo và biểu mẫu xem TẠI ĐÂY.Lưu ý:

+ Các hồ sơ nhiệm vụ xây dựng phải đúng theo đặt hàng (Tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến và kinh phí thực hiện tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND).

+ Mỗi hồ sơ nhiệm vụ cho vào một hộp riêng (Không gộp 02 hay nhiều nhiệm vụ vào 01 hộp), niêm phong, dán kín, ngoài bìa ghi rõ:

* Tên nhiệm vụ;

* Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;

* Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.

* Thời hạn nộp hồ sơTrước 17 giờ, ngày 30/9/2019.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở KH&CN Kiên Giang, số 320, Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3876586

để được hướng dẫn.

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172