Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Số 1136/TB-SKHCN về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019


Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: V/v Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019, như link sau: Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CƠ BẢN Tỉnh Đồng Nai năm 2019
(Tham khảo File Thông báo 1136TB_09.07.19_QLK031.signed và File Quyết định 2075_QD_UBND_02.07.2019…..)

The­o đó:

  • Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện (xem File Danh sách Danhsach_1136TB.signed)
  • Các biểu mẫu hồ sơ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.dost-dongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
  • Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là đến hết ngày 15/08/2019.
  • Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai – địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Chi tiết xem trong Quyết định số 2075/QĐ-UBND – file đính kèm.

– File Thông báo 1136TB_09.07.19_QLK031.signed 

– File Quyết định 2075_QD_UBND_02.07.2019pheduyedanhmucdetai2019

– File Danh sáchDanhsach_1136TB.signed

– VB quy định vbquydinh.7z

– Mẫu nộp Hồ sơ tuyển chọn QLK_maunophstuyenchon.7z

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 129

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172