Bộ KH&CN: Hai thông báo tuyển chọn thực hiện các đề tài cụ thể – theo QĐ Số 1843/QĐ-BKHCN và QĐ Số 1791/QĐ-BKHCN


Thông báo của Bộ KH&CN: đối với 2 Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1843/QĐ-BKHCN Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và học máy trong kiểm soát chất lượng một số loại hải sản”.­

LinkQuyết định số 1843/QĐ-BKHCN Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài

Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 27/8/2019

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1843/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2019

Phụ lục Quyết định số 1843/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2019

2. Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài: “Hoàn thiện công nghệ đốt than antraxit nội địa trộn với than á bitum nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than tại các nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên”.­

LinkQuyết định số 1791/QĐ-BKHCN Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài

Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2019

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2019 (.pdf)

– Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2019 (.doc)

Biểu mẫu: CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 231

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172