Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn Chương trình Dự án Hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển


Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việcTuyển chọn Chương trình Dự án hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển như sau:

 1. Thông tin về chương trình: 

HEI-ICI là chương trình tập trung vào việc xây dựng và kết hợp dự án giữa Tổ chức giáo dục Đại học Phần Lan và các Tổ chức giáo dục Đại học ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chương trình đứng dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan thông qua Quỹ hợp tác phát triển của Bộ.
Tham khảo thêm: HEI ICI Programme Document 2020-2024.

 2. Mục đích chương trình:

Nhằm cung cấp và hỗ trợ cho nền giáo dục ở các nước đang phát triển về chuyên môn, phương pháp, năng lực giáo dục và hành chính. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhằm tăng cường phát triển về kĩ năng, thiết lập một xã hội hoạt động hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Xem thêm hướng dẫn: Webinar Dias

 3. Chủ đề và vòng thi chương trình:

3.1. Chương trình HEI-ICI 2020-2024 tập trung vào 03 chủ đề chính:

– Giải quyết khủng hoảng trong học tập

– Biến đổi khí hậu

– Sự đổi mới, sáng tạo 

3.2. Chương trình bao gồm 02 vòng: 

– Vòng 1: Nộp đề xuất dự án 

– Vòng 2: Nộp đề án dự tuyển bản cuối 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình HEI – ICI, các biểu mẫu và quá trình ứng tuyển, Quý Thầy/ Cô vui lòng truy cập website: http://www.cimo.fi/programmes/hei-ici/to-the-applicant

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 123

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172