Bộ Công Thương: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia


Thông báo của Bộ Công Thương: V/v Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như link sau:
Thông báo của Bộ Công Thương ngày 11.06 – về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó:

  • Phạm vi: Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  • Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2020 (xem link trên có link download từng biểu mẫu)
  • Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2019.
  • Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phòng 305, tầng 3, toà nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Chi tiết Quyết định số 1549/QĐ-BCT xem tại đây.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 123

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172