Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định Số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2019


Thông báo của Bộ KH&CN: Về việc Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2019)

  1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phát triển sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận” (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
  2. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
    Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 2019
  4. Tệp đính kèm + Phụ lục kèm theo

– Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2019 (.pdf)

– Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2019 (.doc)

– Phụ lục Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2019 (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính

Biểu mẫu: CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 131

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172