Bộ KH&CN: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (18/03/2019)


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Thông tin về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo QĐ Số 471/QĐ-BKHCN ngày 11/3/2019)
Thông tin chi tiết như sau:

  • Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô công nghiệp.
  • Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư trên.
  • Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Thời hạn nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Hành chính thuộc văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Hạn cuối nhận hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 10/5/2019.

Vui lòng xem thêm thông tin tại: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15725/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-va-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-theo-quyet-dinh-so-471-qd-bkhcn-ngay-11-3-2019.aspx

Form mẫu: Phuluc_Thongtu08_2017_TT_BKHCN.rar

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 382

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172