Sở KH&CN Bình Định: Ban hành hướng dẫn số 206/SKHCN-KH về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2021


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định về việc ban hành hướng dẫn số 206/SKHCN-KH về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

Hình thức đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN năm 2021

1. Phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng (có phụ lục kèm theo)
(Biểu mẫu phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng tải về tại địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn mục Thông báo → Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021)

2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ và Đăng ký trực tiếp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ (bắt buộc) theo đường dẫn sau: http://skhcn.binhdinh.gov.vn → mục “Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh”.

3. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo (16/03/2020) đến hết ngày 30/4/2020.

4. Địa điểm nhận đăng kýPhòng Quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn

ĐT: 0256.3524511 – Fax: 0256.3523661

Xem chi tiết hướng dẫn

Tải các biểu mẫu phiếu đề xuất

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 436

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172