Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài tiềm năng 2019 theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN


Thông báo của Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2019 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

Theo đó:

 • Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 30 tháng 8 năm 2019 (thứ sáu).
 • Chi tiết thông tin vui lòng xem theo đường link thông báo bên trên
 • Hồ sơ đăng ký đề tài:
  • a) Đơn đăng ký đề tài (mẫu ĐXTN-02)
  • b) Thuyết minh đề tài (mẫu ĐXTN-03)
  • c) Thuyết minh tóm tắt đề tài (mẫu ĐXTN-04)
  • d) Kê khai năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài (mẫu ĐXTN-05)
  • e) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm
   (cùng các tài liệu chứng minh thành tích theo yêu cầu tại Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 40/2014/TT-BKHCN) và các thành viên chủ chốt tham gia đề tài (mẫu ĐXTN-06)
  • f) Xác nhận phối hợp của các đơn vị phối hợp (mẫu ĐXTN-07)
  • g) Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả của đề tài (Yêu cầu đối với đề tài tạo ra sản phẩm công nghệ mới) (mẫu ĐXTN-08)
  • h) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.
 • Địa chỉ nhận Hồ sơ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Văn phòng Quỹ (Phòng 405), nhà 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 39369503; Fax: (04) 39367751.

Email: nafosted@most.gov.vn  

Website: www.nafosted.gov.vn

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơkể từ ngày đăng Thông báo trên website đến 17h00 ngày 30/8/2019.

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 87

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172