Sở KH&CN Long An: Thông báo Số 545/TB-SKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN bổ sung kế hoạch 2019 và kế hoạch 2020


Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Long An về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung kế hoạch năm 2019 và kế hoạch năm 2020

– Nội dung chi tiết: kính mời Quý Thầy/Cô xem link Thông báo bên trên

– Thông báo Số 545/TB-SKHCN: tham khảo File “TB_BS_2019_va_2020.doc.signed.pdf

– Danh sách Nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2019 (trang 2, 3, 4) và nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (trang 5, 6, 7, 8): Tham khảo File “QĐ UBND  DM 2020 BS 2019.pdf

– Nơi nhận hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An – Số 365, Quốc lộ 1, Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

– Thời gian nhận hồ sơ 

Đối với nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2019: đến hết 17 giờ 00 ngày 10/8/2019;

Đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2020: đến hết 17 giờ 00 ngày 31/10/2019;

Biểu mẫu: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Tỉnh/Thành Phố

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 109

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172