Ủy ban Dân tộc: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020 (Thông báo Số 65/TB-UBDT)


Ngày 15/8/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 65/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020.
Chi tiết nội dung Thông báo xem tại đây

Theo đó, có 4 Nhiệm vụ được đề cập trong Danh mục đính kèm Thông báo này, như sau:
1. Nghiên cứu tác động của kinh tế vùng biên giới đến cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Miền núi phía Bắc
2. Nghiên cứu sự di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và đô thị
3. Nghiên cứu giải pháp mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người DTTS (dân tộc thiểu số) thông qua mô hình tài chính vi mô
4. Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các DTTS (dân tộc thiểu số) khu vực Tây Thanh Hóa – Nghệ An

* Hồ sơ tham gia tuyển chọn: được thực hiện theo đúng quy định tại Thông Tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

* Nơi nhận hồ sơVụ Tổng hợp – Phòng 402, nhà B, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

* Thời hạn nhận Hồ sơ: Hồ sơ xin gởi trước 17g00 ngày 30/09/2019. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện – Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Ngô Thị Thùy Ngân – Chuyên viên Vụ Tổng hợp – số điện thoại 080 44299, hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: www.cema.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 92

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172