Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019)


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019) như sau:
Thực hiện Quyết định số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Tên gọi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước tuần hoàn và bùn thải trong nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệsố 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 27 tháng 11 năm 2019.
Danh mục nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo của Tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Quyết định số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 208

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172