Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Cụ thể:

1. Đề tài: “Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

2. Đề tài: “Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh dựa vào dữ kiện thời tiết và Google Trend”.

3. Đề tài: “Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

  • Thời gian: Gửi đề xuất thực hiện đề tài NCKH năm 2019 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Deadline: trước ngày 30/4/2019.
  • Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa).
  • Điện thoại: 02543.513 024
  • Tham khảo websiteSoKHCN.Baria_Vungtau

Các biểu mẫu: vui lòng liên hệ phòng NCKH/QLKH để được hỗ trợ.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 765

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172