Bộ Công Thương: Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2021 thuộc CTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2019-2030


Cập nhật lần cuối vào 05/06/2020

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019, theo đó, Chương trình tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2021 và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) tại địa chỉ số 54 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:
– Danh mục đề xuất nhiệm vụ (theo Phụ lục số 01);
– Dự toán kinh phí của nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02).
Các Phụ lục gửi kèm theo Công văn này.
Bản điện tử của Hồ sơ đề nghị gửi vào địa chỉ: chaudv@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: (024) 2220 2356 hoặc 0913262666; Email: chaudv@moit.gov.vn.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172