Bộ LĐ-TB&XH: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020


Thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về Quyết định số 842: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 thực hiện theo Quyết định số 842/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020, Viện Khoa học LĐ &XH thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 theo phương thức và kế hoạch như sau:

  • Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020: Chi tiết xem file đính kèm (Quyết định số 842QĐ-LĐTBXH_Phụ lục)
  • Hồ sơ, Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí và các nội dung khác: kính mời Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo theo link bên trên
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.
    Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học,
    Điện thoại: (024) 3938 7384, email: phongqlkh.bld@gmail.com
  • Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơtrước 17h00 ngày 15/8/2019.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơtrước 17h00 ngày 15/8/2019.

Tệp đính kèm (Bo_LDTBXH_QĐ842.rar) gồm:

1. Quyết định số 842/QĐ-LĐTBXH (kèm file Phụ Lục Quyết định số 842QĐ-LĐTBXH_Phụ lục)
2. Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH
3. Công văn 295/KHLĐ-QLKH
4. Hồ sơ Thuyết minh
5. Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN
6. Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 95

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172