Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo đề tài


Cập nhật lần cuối vào 03/06/2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Hậu Giang về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, đề tài “Nghiên cứu mô hình can thiệp cộng đồng kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang  

 • Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu mô hình can thiệp cộng đồng kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Hậu Giang”.
 • Thông tin chi tiết: kính mời Quý Thầy/Cô tham khảo theo link bên trên
 • Nơi nhận hồ sơSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang,
  Số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
  Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học,
  Điện thoại: (0293) 358 2686, DĐ: 0989973169, Email: chicuonghaugiang@gmail.com.
 • Thời gian Nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 30/08/2019.
 • Thời gian và địa điểm Mở hồ sơ: vào lúc 08h, ngày 06/09/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
 • Biểu mẫu xin xem tại website: http://detai.haugiang.gov.vn/  (xem Danh sách biểu mẫu). 

Phòng Quản lý Khoa học HIU.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172