Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020


Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Trà Vinh trong ngày 23/O7 về việc: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020

  • Nội dung cụ thể của thông báo số 646/SKHCN-QLKH: kính mời Quý Thầy/Cô xem file pdf hoặc file word đính kèm (File này đã có 2 Biểu mẫu Mẫu A1-ĐXNV và A2-ĐXNV
  • Có 2 nhiệm vụ được đề cập trong thông báo này, gồm1. Nghiên cứu liên quan phục vụ nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh.2. Nghiên cứu liên quan phục vụ nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng tỉnh Trà Vinh
  • Thời hạn nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: trước ngày 30/8/2019 
  • Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh – Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh; đồng thời gửi kèm file mềm (.docx) vào địa chỉ email: nvkhcntv@gmail.com.
Điện thoại: (0294) 386 4166. 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 117

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172