Sở KH&CN Gia Lai: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 theo Công văn Số 182/SKHCN-QLKH


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 của tỉnh gia lai theo công văn số 182/SKHCN-QLKH ngày 13/03/2020, như sau:

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chọn lựa các nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Gia Lai tiến hành đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cho kế hoạch năm 2021.

Các nhiệm vụ đề xuất cần tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ đề xuất phải có tính mới về KH&CN, có tính khả thi cao nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống của tỉnh. Đồng thời kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế cho các ngành, địa phương và đơn vị.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ gồm các nội dung chính sau: Tên nhiệm vụ; sự cần thiết; mục tiêu; nội dung; sản phẩm dự kiến; khả năng và địa chỉ áp dụng; thời gian và kinh phí thực hiện.

Thời hạn nhận đề xuất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến hết ngày 15/4/2020. Mọi thông tin chi tiết về các biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ của đề tài, dự án đề nghị truy cập vào website của Sở Khoa học và Công nghệ: www.skhcn.gialai.gov.vnhoặc liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Quản lý Khoa học) theo địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng – Pleiku – tỉnh Gia Lai – số điện thoại: (0269) 383 0166 để được hướng  dẫn  cụ  thể.

Đồng thời, gửi phiếu đề xuất qua địa chỉ email: qlkh.skhcngl@gmail.com.

File Công văn 182/SKHCN-QLKH tại đây

File Thông báo đề xuất

File Phiếu đề xuất đề tài, đề án

File Phiếu đề xuất dự án KHCN

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 197

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172