Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo thực hiện trong kế hoạch năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và công nghệ về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo thực hiện trong kế hoạch năm 2020, như sau:
Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm), Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn như sau:
1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Thông tư số 08/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên (Phụ lục Thông tư 12/2014/TT-BKHCN; Phụ lục Thông tư 08/TT-BKHCN); Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.
3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Tệp đính kèm: Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2020)

 Lượt xem: 441

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172