Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Đài Loan, Trung Quốc năm 2020 theo Quyết định số 171, 172, 173 và 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020


Phòng Quản lý khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (theo Quyết định số 171/QĐ-BKHCN, 172/QĐ-BKHCN, 173/QĐ-BKHCN và 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020), như sau:
Căn cứ các Quyết định: số 171/QĐ-BKHCNsố 172/QĐ-BKHCNsố 173/QĐ-BKHCNsố 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (nội dung chi tiết tại các Phụ lục đính kèm),
Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
– QĐ số 171: Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc “Ứng dụng công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, giám sát chất lượng nước hồ nội địa, thí điểm trên địa bàn Hà Nội.” đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020
– QĐ số 172: Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc “Nghiên cứu tạo phức hệ nano kim cương gắn protein kháng nguyên vỏ virus gây bệnh tiêu chảy ở lợn định hướng phát triển vaccine.” đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020
– QĐ số 173: Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc “Sàng lọc và xác định các hoạt chất có tác dụng theo hướng kháng bệnh Alzheimer từ một số cây thuốc tiềm năng của Tây Nguyên – Việt Nam.” đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020
– QĐ số 174: Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc “Phát triển hệ thống phát hiện protein NSE để chẩn đoán ung thư phổi dựa trên kỹ thuật tập trung kênh nano lỏng kết hợp cảm biến trở kháng.” đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên

3. Nơi nhận hồ sơ
: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơthời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 06/04/2020.

Các tệp đính kèm:
Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.pdf)
Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)

Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.pdf)
Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)

Quyết định số 173/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.pdf)
Quyết định số 173/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 173/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)

Quyết định số 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.pdf)
Quyết định số 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 174/QĐ-BKHCN ngày 04/02/2020 (.doc)


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 69

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172