Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện đề tài KH&CN quốc gia theo Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020


Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Tên đề tài:
– Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện dây chuyền sản xuất các phần tử thủy lực trong máy và thiết bị khai thác mỏ
– Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện đây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất một số cột chống thủy lực và kích thủy lực lắp cho vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò công suất đến 600.000 tấn/năm.
2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 7 tháng 8 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 7 tháng 8 năm 2020.
Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tại Phụ lục kèm theo
Tệp đính kèm: Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020

 Lượt xem: 63

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172