Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo Quyết định số 3296/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 theo quyết định 3296/QĐ-BKHCN – như sau:
Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 như sau:

1. Tên gọi nhiệm vụ:“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ” 

2. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ – số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2019, các hồ sơ gửi trực tiếp được tính theo dấu đến của Văn thư Bộ khoa học và Công nghệ, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nộichậm nhất là ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo

Tệp đính kèm:
Quyết định số 3296/QĐ-BKHCN (.doc)
Quyết định số 3296/QĐ-BKHCN (.pdf)

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 268

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172