Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020, Lĩnh vực: Chăn nuôi (theo Quyết định số 3937/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2019)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020, Lĩnh vực: Chăn nuôi (theo Quyết định số 3937/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2019) – như sau:
1. Nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 3937/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: “Sản xuất thử nghiệm vịt hướng trứng có năng suất cao phục vụ chăn nuôi vùng nước mặn.”
2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ 17 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 27 tháng 02 năm 2020.
 
Tệp đính kèm:
Quyết định số 3937/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2019
Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính
 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 64

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172