Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 335/QĐ-BKHCN ngày 19/02/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (theo Quyết định số 335/QĐ-BKHCN ngày 19/02/2020), như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia theo Quyết định số 335/QĐ-BKHCN ngày 19/02/2020 như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ:
– Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam.
– Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới điều tra cơ bản và  giám sát môi trường biển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045
– Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xác định ngưỡng chịu tải các khu vực quy hoạch nhận chìm chất nạo vét trong vùng lãnh hải Việt Nam

2. Phương thức tuyển chọn
 tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ thứ 2 ngày 20 tháng 4 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Tệp đính kèm: Quyết định số 335/QĐ-BKHCN ngày 19/02/2020

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 94

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172