Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2020


Cập nhật lần cuối vào 05/29/2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (theo Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2020), cụ thể như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển Sâm Nam núi Dành (Callerya sp.) tại tỉnh Bắc Giang  làm nguyên liệu sản xuất thuốc” theo Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2020 như sau:
1. Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18 tháng 3 năm 2020. 

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 258

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172